Byggeprojekter

Offentlige græsplaner, beboelsesanlæg og erhvervsparker skal i dag forbinde økologiske og økonomiske krav på den bedst mulige måde.

Er det ydre i orden, danner grunden og bygninger en gennemtænkt helhed, som øger den samlede værdi af hele beboelses- og erhvervsarealet. Ligeledes får beboerne mere livskvalitet, og ejendommen kan lettere præsenteres og i sidste ende også bedre markedsføres.

Vi overtager koordinationen igennem hele byggefasen, fra planlægningen af kanalanlæg og jordarbejder til vejbelægning og beplantning, samt den nøglefærdige udføring af industrielle udendørsanlæg. Dertil har vi en omfangsrig vognpark med specialmaskiner til sportspladser og græsplæner.

Rutineret og pålideligt skaber vi udendørsoaser, hvor man kan slappe af.