Parker

  • Landskabspark, Aabenraa, 2013-2014
  • „Kong Arrildshøjpark, Flensborg/Weiche, 2004
  • „Platz der Gärtner“ ved Rådhuset/Flensborg, 2005
  • Parken i Neustadt, Flensborg/Neustadt, 2007
  • Temahave ved Landesgartenschau 2008
  • Anlæg ved urnegravestederne, Flensborg, 2009
  • Anlæg ved urnegravestederne, Wanderup, 2011